మహా సౌర యాగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

To Read in Telugu

Anakapalli polling details  • Anakapalli polling percentage 07-05-2014
 
  • 2009    -     78.36 %

  • 2014    -     77%